COLEGIUL NAŢIONAL "SPIRU HARET" - TECUCI


 

Despre noi

Colegiul Naţional „Spiru Haret" va împlini, în 28.20.2023, frumoasa vârstă de 125 de ani: a luat fiinţă în 1898, ca şcoală profesională de fete cu două clase, având drept ctitori pe Dimitrie Petre Anastasiu (cunoscut ca Tache Anastasiu) şi pe soţia acestuia, Elena Anastasiu.
În perioada 1898 - 1959 instituţia a funcţionat ca şcoală de fete şi, deşi a avut un parcurs dificil (conjunctura istorică nefiind una favorabilă), a reuşit să se menţină şi să asigure educarea a zeci de tinere.
Începând cu anul 1959, şcoala îşi va deschide porţile şi băieţilor, devenind şcoală mixtă (şcoala Medie nr. 1, tip 11 clase, Mixtă). După această transformare au urmat altele, în ritm destul de accelerat: în 1974, pentru un an de zile, se modifică profilul iniţial, în acela de chimie industrială (Liceul de Chimie Industrială), iar în 1975, pentru următorii 15 ani, în cel de metalurgie (Liceul Industrial nr. 1).
Anul 1990 marchează transformarea instituţiei în liceu teoretic şi schimbarea denumirii în Spiru Haret, în semn de profundă recunoştinţă şi de omagiu adus reformatorului de învăţământ românesc al cărui bust străjuia deja, de 65 de ani, în faţa unităţii (statuia, operă a renumitului sculptor Ion Jalea, a fost realizată în anul 1934, în bronz, fiind inaugurată, cu mare fast, în 21 noiembrie 1935).
Perioada care a urmat a fost una trăită într-un ritm din ce în ce mai alert, fiind marcată de numeroase şi din ce în ce mai vizibile realizări; prin efortul conjugat al colectivului didactic şi al elevilor, Liceul Teoretic „Spiru Haret” a obţinut rezultate deosebite, în toate planurile, afirmându-se printre cele mai bune unităţi şcolare ale judeţului. Astfel, obţinerea statutului de colegiu a fost un pas firesc (şi obligatoriu, totodată): prin OMECTS nr. 4043/14.04.2011, Liceul Teoretic "Spiru Haret" Tecuci devine Colegiul Naţional „Spiru Haret" Tecuci.
O privire aruncată asupra întregii evoluţii a unităţii oferă următorul tablou succint al schimbărilor suferite, de la înfiinţare şi până în prezent:

 • 1898 - 1900: şcoala Profesională de fete
 • 1900 - 1923: şcoala Profesională de fete „Tache şi Elena Anastasiu"
 • 1923 - 1925: Liceul de fete „Tache şi Elena Anastasiu"
 • 1925 - 1936: şcoala de fete, gr. II, „Tache şi Elena Anastasiu"
 • 1937 - 1939: Liceul de fete Tecuci
 • 1939 - 1940: Gimnaziul Teoretic de fete
 • 1940 - 1944: Liceul de fete Tecuci
 • 1944 - 1948: Liceul Teoretic de fete
 • 1948 - 1953: Liceul de fete, tip 11 clase
 • 1953 - 1954: şcoala Medie nr. 1 Tecuci, tip 11 clase
 • 1954 - 1957: şcoala Medie, tip 10 clase
 • 1957 - 1959: şcoala Medie, tip 11 clase
 • 1959 - 1974: şcoala Medie nr. 1, tip 11 clase, Mixtă (băieţi şi fete)
 • 1974 - 1975: Liceul de Chimie Industrială
 • 1975 - 1990: Liceul Industrial nr. 1
 • 1990 - 2011: Liceul Teoretic „Spiru Haret"
 • din 14.04.2011: Colegiul Naţional „Spiru Haret"

„Chipul" de astăzi al colegiului este inconfundabil, rezultând dintr-o particulară încrucişare de evenimente, întâmplări, oameni şi fapte, dintr-o fericită întâlnire şi întrepătrundere de suflete nepereche ale unor dascăli ce au zidit, generaţie după generaţie, viitorul (aşa cum îl percep şi îl trăiesc, astăzi, cei care le continuă arta). Prin întreaga activitate, prin tot ceea ce înseamnă ţinuta elevilor şi a cadrelor didactice, prin rezultatele obţinute la examenele naţionale şi la toate fazele olimpiadelor şi concursurilor şcolare (inclusiv la cele internaţionale), Colegiul Naţional  „Spiru Haret" a fost asociat tot mai mult ideii de calitate şi de excelenţă în educaţie, impunându-se în conştiinţa comunităţii ca o unitate şcolară de elită. Cine spune Colegiul Naţional „Spiru Haret" spune, pe drept cuvânt: Tradiţie, Prestigiu, Performanţă!Director adjunct,
Prof. Eugenia Olariu

COLEGIUL NAŢIONAL "SPIRU HARET" - TECUCI

Copyright © - 2023 Toate drepturile rezervate
CATEDRA DE INFORMATICĂ