COLEGIUL NAŢIONAL "SPIRU HARET" - TECUCI

Proiectul cultural-artistic
Educația de calitate, o educație făcută cu dragoste
CAER 2020-2021, poziția 904

În anul școlar 2020-2021, Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci a ajuns la cea de a V-a ediție a proiectului „EDUCAȚIA DE CALITATE, O EDUCAȚIE FĂCUTĂ CU DRAGOSTE” (la demarare, în 15.02.2017, acesta a avut o singură componentă, simpozionul, și se dorea a fi un omagiu închinat marelui reformator al învățământului românesc, Spiru Haret).

Proiectul se va derula, din cauza conjuncturii pandemice (care nu a permis MEN organizarea unui nou concurs), ca și în anul trecut, tot în cadrul CAER.

El se adresează atât elevilor (prin Festivalul-concurs „ȘCOALA DIN INIMA MEA”), cât și cadrelor didactice (prin Simpozionul interdisciplinar „ÎMPREUNĂ, PENTRU O EDUCAȚIE DE CALITATE”) și are ca parteneri Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Casa Corpului Didactic – Galați, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională din Galați și Biblioteca Municipală „Ștefan Petică”, Tecuci.

În prefațarea aniversării a 170 de ani de la nașterea lui Spiru Haret (adică a zilei de 13.02.2021, prilej cu care se va derula simpozionul), și pornind de la premisa că școala și-a pierdut mult din entuziasmul revigorant al vremii haretiste (iar contextul pandemic actual chiar i-a zdruncinat puternic temeliile), întregul proiect își propune să ofere un cadru de discuție și un prilej de a găsi răspunsuri la probleme care frământă întreaga colectivitate didactică și chiar întreaga societate: Cum putem recâștiga măreția școlii de odinioară? Cum îi putem dezvolta/ îmbunătăți dăscălimii starea de reziliență psihologică și starea de bine (wellbeing)? Ce putem face, fiecare în dreptul lui, pentru a stimula o înnoire calitativă reală a școlii – suport al dezvoltării ulterioare a întregii societăți? Cum percep elevii contemporani școala? Raportarea lor la această instituție a fost influențată de contextul pandemic prin care trece societatea? Și, dacă da, cât de mult și în ce fel?

Pentru a oferi/ afla răspunsuri, profesorii sunt invitați să se implice/ să participe la oricare dintre cele patru secțiuni ale simpozionului:

  1. Creșterea calității actului didactic – o provocare permanent actuală a școlii și a societății
  2. Mijloace și strategii didactice inovatoare adaptate predării online
  3. Starea de bine în şcoală – premisă a educaţiei de calitate
  4. Proiectele educaţionale – metodă alternativă de învăţare

respectiv să coordoneze și înscrie în festivalul-concurs adresat elevilor lucrări ale acestora în oricare dintre secțiunile:

  1. Desen
  2. Eseu literar
  3. Caligramă
  4. Video

Mult succes tuturor!

COLEGIUL NAŢIONAL "SPIRU HARET" - TECUCI

Copyright © - 2021 Toate drepturile rezervate