COLEGIUL NAŢIONAL "SPIRU HARET" - TECUCI

Proiectul educațional județean (CAEJ 2019 – poziția 16)
Educația de calitate – o educație făcută cu dragoste

Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci a demarat, în 15.02.2017, un proiect educațional anual intitulat „EDUCAȚIA DE CALITATE – O EDUCAȚIE FĂCUTĂ CU DRAGOSTE”, proiect care se adresează atât elevilor (prin Festivalul-concurs „ȘCOALA DIN INIMA MEA”), cât și cadrelor didactice (prin Simpozionul interdisciplinar „ÎMPREUNĂ PENTRU O EDUCAȚIE DE CALITATE”) și în care are ca parteneri Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Casa Corpului Didactic – Galați, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Galați, Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” Tecuci.

Prin cele trei secțiuni ale festivalului adresat elevilor („Desen”, „Caligramă”, „Eseu”),  ca și prin intermediul simpozionului se încearcă identificarea de răspunsuri la întrebări ce frământă astăzi pe oricine are de-a face cu școala: Mai iubesc elevii școala? Cu ce gânduri se raportează ei la această instituție în care își petrec anii copilăriei/ adolescenței? Cu ce instrumente se poate măsura sporul calitativ real în activitatea școlii? Există anumite căi de acţiune care, odată urmate, asigură succesul? Cum se explică diferenţa de eficiență a demersului didactic practicat, în condiţiile în care punctul de plecare a fost similar (iar uneori, cel puțin aparent, s-a făcut apel cam la aceleași strategii)? Ce au făcut unii mai bine și ar putea constitui un exemplu de bună practică pentru restul?

Pornind de la parafrazarea unei expresii celebre – „Dacă nu este calitate, nimic nu este!” –, proiectul (care antrenează cadre didactice și elevi de gimnaziu și de liceu din școli din interiorul și din afara județului) își propune să genereze o fructuoasă dezbatere de idei și un util schimb de experiență pe tema calității educației furnizate, să stimuleze îmbunătățirea rezultatelor demersului educațional, să disemineze exemple de bună practică privind optimizarea demersului educativ, să stimuleze spiritul inventiv, spiritul critic și creativitatea elevilor și să fructifice feedback-ul oferit de elevi, să identifice și remedieze eventualele deficiențe ale școlii.

Iar un asemenea demers pro-calitate nu poate fi mai bine plasat decât sub auspiciile celebrării celui considerat reformatorul învăţământului românesc – Spiru Haret (respectiv celui care a influenţat destinul Colegiului Naţional „Spiru Haret” nu doar prin aceea că i-a servit drept patronim, ci şi prin faptul că i-a oferit propriul exemplu drept reper concret de acţiune educativă de cea mai înaltă ţinută).

În 2019 proiectul a ajuns la a treia ediție.
Mult succes tuturor!

COLEGIUL NAŢIONAL "SPIRU HARET" - TECUCI

Copyright © - 2019 Toate drepturile rezervate
CATEDRA DE INFORMATICĂ