COLEGIUL NAŢIONAL "SPIRU HARET" - TECUCI

Proiectul educațional
Educația de calitate - o educație făcută cu dragoste

Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci a demarat, în 15.02.2017, un proiect educațional anual intitulat „EDUCAȚIA DE CALITATE – O EDUCAȚIE FĂCUTĂ CU DRAGOSTE”, proiect care se adresează atât cadrelor didactice (prin Simpozionul interdisciplinarÎMPREUNĂ PENTRU O EDUCAȚIE DE CALITATE”), cât și elevilor (prin Festivalul-concurs „ȘCOALA DIN INIMA MEA) și în care are ca parteneri Casa Corpului Didactic – Galați, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Galați, Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” Tecuci.

Prin intermediul simpozionului, ca și prin cele două secțiuni ale festivalului adresat elevilor (secțiunea „Desen”, dedicată elevilor de gimnaziu și secțiunea „Eseu” – dedicată liceenilor) se încearcă identificarea de răspunsuri la întrebări ce frământă astăzi pe oricine are de-a face cu școala: Cu ce instrumente se poate măsura sporul calitativ real? Există anumite căi de acţiune care, odată urmate, asigură succesul? Cum se explică diferenţa de eficienţă a demersului didactic practicat, în condiţiile în care punctul de plecare a fost similar (și, uneori, cel puțin aparent, s-a făcut apel cam la aceleași strategii)? Ce au făcut unii mai bine și ar putea constitui un exemplu de bună practică pentru restul? Mai iubesc elevii școala? Cu ce gânduri se raportează ei la această instituție în care își petrec anii copilăriei/ adolescenței?

Parafrazând o expresie celebră, Dacă nu este calitate, nimic nu este!, proiectul (care antrenează cadre didactice și elevi nu doar din colegiu, ci și din alte școli și licee din județ și din țară) își propune să genereze o fructuoasă dezbatere de idei și un util schimb de experiență pe tema calității educației furnizate, să stimuleze îmbunătățirea rezultatelor demersului educațional, să disemineze exemple de bună practică privind optimizarea demersului educativ, să stimuleze spiritul inventiv, spiritul critic și creativitatea elevilor și să fructifice feedback-ul oferit de elevi, să identifice și remedieze eventualele deficiențe ale școlii.

Iar un asemenea demers pro-calitate nu poate fi mai bine plasat decât sub auspiciile celebrării celui considerat reformatorul învăţământului românesc – Spiru Haret (respectiv celui care a influenţat destinul Colegiului Naţional „Spiru Haret” nu doar prin aceea că i-a servit drept patronim, ci şi prin faptul că i-a oferit propriul exemplu drept reper concret de acţiune educativă de cea mai înaltă ţinută).

În 2018 proiectul a ajuns la a doua ediție.
Mult succes tuturor!

COLEGIUL NAŢIONAL "SPIRU HARET" - TECUCI

Copyright © - 2018 Toate drepturile rezervate
CATEDRA DE INFORMATICĂ