COLEGIUL NAŢIONAL "SPIRU HARET" - TECUCI

Proiect de schimb interșcolar KA229 la CNSH Tecuci –
EUROPEAN WAVES ON THE INTERNET RADIO

Colegiul Național „Spiru Haret” din Tecuci este printre școlile din România care s-au regăsit pe lista* instituțiilor aprobate ca partener sau coordonator în cadrul Proiectelor de parteneriat strategic în domeniul educație şcolarăproiecte de schimb interșcolar KA229.
Numele și datele colegiului se regăsesc la poziția 200 a listei, acolo unde sunt precizate și alte date de mare interes:

  1. numărul de referință al proiectului: 2019-1-FR01-KA229-063141_3;
  2. titlul proiectului: EUROPEAN WAVES ON THE INTERNET RADIO;
  3. grantul aprobat: 28.893 de euro.

Școlile partenere sunt din Franța (coordonatoarea proiectului), Italia și Spania, elevii vizați fiind cei din clasele de gimnaziu.
Din partea română (respectiv, din partea Colegiului Național „Spiru Haret” din Tecuci), rolul de coordonator al activității ce urmează a se derula îi revine dnei Munteanu Mihaela-Nina (profesor de limba franceză, coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extrașcolare din CNSH).
Așadar, timp de doi ani (în perioada septembrie 2019 – august 2021), elevii claselor de gimnaziu din Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci vor fi antrenați într-un proiect cu o temă interesantă și de mare actualitate, în care vor face schimb interșcolar cu instituții similare din cele trei țări vest-europene.

*https://www.anpcdefp.ro/library/Scolar/2019/Centralizator_KA229_coordonatori_parteneri_RO_aprobati_2019_site.pdf

COLEGIUL NAŢIONAL "SPIRU HARET" - TECUCI

Copyright © - 2019 Toate drepturile rezervate
CATEDRA DE INFORMATICĂ